er brysomt for menn som frykter de har for lite å stille opp med. Han forteller at forskerne har gått igjennom 17 forskjellige studier og målt over.000 menn i forbindelsen med undersøkelsen. Ved hjelp av grafer ønsker man å kunne vise menn som sliter med selvbildet rundt egen penis, forskjellen mellom hva de tror er normalen og hva som egentlig er normalen. Metoden for penismåling er som følger: Finn det harde beinet som ligger rett over penisroten. Det er mange menn som sliter og vi håper at undersøkelsen kan hjelpe ved å vise hva som er normatl, sier David Veale fra Institute of Psychiatry, Psychology Neuroscience ved King's College London til. Den tilsynelatende verdensomspennende konsensus er at jo større jo bedre. 15.000 menn målt, veale er en av hovedforfatterne bak undersøkelsen. Ditt sexliv: Det er få ting som over tid engasjerer mer enn størrelsen på mannens penis.